بایگانی‌های میدان شوش - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
گزارش نشریه پناه مردم از طرح گرمخانه های سیار شهرداری تهران 06 دی 1399

گزارش نشریه پناه مردم از طرح گرمخانه های سیار شهرداری تهران

گرمخانه های سیار در جنوب شهر ودر میدان شوش به کارتن خوابها خدمات می دهند

حمله گازانبری سارقان موتورسوار به یک شهروند در میدان شوش 23 آذر 1399

حمله گازانبری سارقان موتورسوار به یک شهروند در میدان شوش

سارقان موتوسوار در میدان شوش جولان می دهند

تجمع معتادان متجاهر ودست فروشان در میدان شوش معزلی مهم تبدیل شده است.مسئولین رسیدگی کنند 20 آبان 1399

تجمع معتادان متجاهر ودست فروشان در میدان شوش معزلی مهم تبدیل شده است.مسئولین رسیدگی کنند

تجمع معتادین در میدان شوش تبدیل به معضلی مهم گشته است