بایگانی‌های ناحیه امیرالمومنین - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
آزادی تعدادی از بانوان زندانی جرائم غیر عمدبا همت بسیجیان ناحیه امیرالمومنین(ع) 02 فروردین 1400

آزادی تعدادی از بانوان زندانی جرائم غیر عمدبا همت بسیجیان ناحیه امیرالمومنین(ع)

تعدادی از بانوان زندانی جرائم غیر عمد تبا همت بسیجیان ناحیه امیرالمومنین آزاد شدند

بازدید سرزده فرمانده حوزه ۱۷۲ ناحیه امیرالمومنین از بسیجیان خواهر 19 اسفند 1399

بازدید سرزده فرمانده حوزه ۱۷۲ ناحیه امیرالمومنین از بسیجیان خواهر

بازدید میدانی فرمانده بسیج خواهران از بسیجیان

تداوم اجرای  طرح شهید سلیمانی توسط ناحیه مقاومت بسیج ناحیه امیرالمومنین 25 بهمن 1399

تداوم اجرای طرح شهید سلیمانی توسط ناحیه مقاومت بسیج ناحیه امیرالمومنین

راستای تداوم طرح شهید سلیمانی ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین به تهیه و توزیع بسته های سلامت در میان خانواده های محروم پرداخت.

توزیع سبدارزاق وغذای گرم به نیازمندان با همت بسیجیان ناحیه امیرالمومنین(ع) 27 دی 1399

توزیع سبدارزاق وغذای گرم به نیازمندان با همت بسیجیان ناحیه امیرالمومنین(ع)

بسیجیان ناحیه امیر (ع)سبد ارزاق وغذای گرم میان نیازمندان توزیع کردند

کمک گروه های جهادی سپاه ناحیه امیرالمومنین به مردم محروم کرمانشاه در سالگرد شهادت سردار سلیمانی 15 دی 1399

کمک گروه های جهادی سپاه ناحیه امیرالمومنین به مردم محروم کرمانشاه در سالگرد شهادت سردار سلیمانی

گروههای جهادی سپاه ناحیه امیر المونین تهران به کمک مردم محروم کرمانشاه شتافتند