بایگانی‌های نیمسال400 - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
مخالفت هزاران دانشجوبا حضوری شدن امتحانات و کلاس‌های دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال اول ۱۴۰۰ 23 آذر 1400

مخالفت هزاران دانشجوبا حضوری شدن امتحانات و کلاس‌های دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال اول ۱۴۰۰

دانشجویان ایرانی در اعتراض به برگزاری حضوری امتحانات نیمسال اول تحصیلی کمپین اعتراضی راه اندازی کردند