بایگانی‌های هنگامه شهیدی آزاد شد - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
هنگامه شهیدی خبرنگار ضد فساد وروزنامه نگار مورد عف قرارگرفت وآزاد شده است 11 اسفند 1399

هنگامه شهیدی خبرنگار ضد فساد وروزنامه نگار مورد عف قرارگرفت وآزاد شده است

هنگامه شهیدی، خبرنگارضد فساد وروزنامه‌نگار، ‌اعلام کرد مورد عفو قرار گرفته و آزاد شده است.