بایگانی‌های هوش مصنوعی و جایگاه آن در ایران - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
هوش مصنوعی در کنار سخت‌افزارها مفهوم پیدا می‌کند 19 شهریور 1398
/هوش مصنوعی و جایگاه آن در ایران/

هوش مصنوعی در کنار سخت‌افزارها مفهوم پیدا می‌کند

مهندس علیرضا سعیدی با اشاره به اینکه هوش مصنوعی در کنار سخت افزارها مفهوم پیدا می‌کند، گفت: سخت‌افزارها وابسته به قطعات خارجی هستند.