بایگانی‌های هیئت علمی دانشگاه ها - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
حقوق قضات و کارکنان هیئت علمی دانشگاهها و کارمندان اعلام شد 13 اردیبهشت 1399

حقوق قضات و کارکنان هیئت علمی دانشگاهها و کارمندان اعلام شد

به نقل از پایگاه خبری اختبار مصوبه هیات وزیران در مورد حقوق قضات وکارکنان هیئت علمی دانشگاهها و کارمندان اعلام شد.