بایگانی‌های وجدان بیدار - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
تلاش به موقع پرسنل شهربان شب منطقه ۱۶ مانع از مرگ دو شهروند بیگناه ونیز فرارراننده مقصراز چنگال قانون شد 01 اردیبهشت 1401

تلاش به موقع پرسنل شهربان شب منطقه ۱۶ مانع از مرگ دو شهروند بیگناه ونیز فرارراننده مقصراز چنگال قانون شد

پرسنل شهربان شب شهرداری منطقه 16 دوشهروند تهرانی را هم از چنگال مرگ نجات دادند وهم با اقدامات به موقع خود نگذاشتند راننده مقصر با زیرگرفتن دو مصدوم موتورسوار ازچنگال قانون فرار کند