بایگانی‌های وزیر بهداشت - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
04 آذر 1402

وزیر بهداشت در «نخستین همایش ملی مرجعیت علمی»/ نظام سلامت ایران در منطقه از مرجعیت علمی برخوردار است

وزیر بهداشت در «نخستین همایش ملی مرجعیت علمی» عنوان کرد نظام سلامت ایران در منطقه از مرجعیت علمی برخوردار است