بایگانی‌های وزیر کار - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
هزاران نفرازوزیر کاربرای بیمه نمودن هنرمندان صنایع دستی درخواست یاری کردند 28 آذر 1400

هزاران نفرازوزیر کاربرای بیمه نمودن هنرمندان صنایع دستی درخواست یاری کردند

فعالان عرصه هنرهای صنایع دستی از وزیر کار جهت بیمه این مشاغل درخواست استمداد کردند