بایگانی‌های پلیس تهران بزرگ - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
مشکل سازی ترافیک این روزهای تهران/دور ریختن منابع با هزینه کردن در خانه های بهاران 29 مهر 1400
رییس پلیس پایتخت عنوان کرد

مشکل سازی ترافیک این روزهای تهران/دور ریختن منابع با هزینه کردن در خانه های بهاران

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت: اگر نیروی انتظامی در دو بخش امنیت و آرامش هماهنگی و هم‌افزایی‌های لازم را ایجاد کند حتما اتفاقات خوبی در شهر رخ خواهد داد. هم‌افزایی دستگاه قضا به ویژه دادستانی و دادسراها با نیروی انتظامی، امنیت آفرین خواهد بود.