بایگانی‌های پلیس فاتب - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
مسئولین سازمان بازرسی ناجا تغییر رویه دهند 24 آبان 1399

مسئولین سازمان بازرسی ناجا تغییر رویه دهند

ما آنچه که مسلم است تعصبات کورکورانه نهاد بازرسی ناجا در حمایت از بعضی ازمامورین خود سبب گردیده مامورین مجرم ومتخلف احتمالی ناجا فضا را برای اقدامات مجرمانه مناسب ببینند