بایگانی‌های پیام تسلیت امین - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
پیام پروفسور حسن امین در پی درگذشت رجبعلی اعتمادی 20 مرداد 1402

پیام پروفسور حسن امین در پی درگذشت رجبعلی اعتمادی

رمان نویس پر آوازه و پرخواننده دوران جوانی ما رجبعلی اعتمادی مشهور به ر. اعتمادی در ۲۱ تیر ۱۴۰۲ به کاروان رفتگان پیوست.