بایگانی‌های چك برگشتي - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
تعداد چک‌های برگشتی کم شد، مبلغ‌ها زیاد 27 مهر 1400

تعداد چک‌های برگشتی کم شد، مبلغ‌ها زیاد

آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در ششمین ماه امسال نشان می‌دهد که در این ماه معادل ۷۰۹ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد معادل ۴.۴ درصد کاهش و از نظر مبلغ نیز به میزان ۵ درصد افزایش داشته است.