بایگانی‌های چهره علمی وادبی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
برگزاری همایش بزرگداشت وتجلیل ازپروفسور امین 11 بهمن 1399

برگزاری همایش بزرگداشت وتجلیل ازپروفسور امین

مراسم بزرگداشت پروفسور امین از چهره های علمی وفرهنگی در استان البر برگزارگردید.دراین مراسم چهره های علمی وادبی وکانونهای فرهنگی شرکت داشتند