بایگانی‌های کرونا در نفس مبتلایان - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
مختاری عضو هیات علمی ستاد مبارزه با کرونا: 20 آبان 1399

مختاری عضو هیات علمی ستاد مبارزه با کرونا:

🔹در عطسه و سرفه بیمار کرونایی هفت میلیون و چهارصد هزار کپی از ویروس منتشر می‌شود در نفس فرد ناقل و مبتلا به کرونا حدود یک میلیون ویروس وجود دارد.