بایگانی‌های کمیته اطلاع رسانی خانه احزاب - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
خانه احزاب ایران همایش با موضوع “نقش احزاب در انتخابات “برگزار می کند 21 تیر 1402
ریس کمیته اطلاع رسانی خانه احزاب در گفتگو با پناه مردم نیوز مطرح کرد

خانه احزاب ایران همایش با موضوع “نقش احزاب در انتخابات “برگزار می کند

خانه احزاب ایران در خصوص نقش احزاب در انتخابات بزودی ودر 22تیرماه همایشی اختصاصی با حضور سیاسیون ومسئولین سیاسی کشور برگزار می نماید