بایگانی‌های کنکور - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
پاسخ کمیسیون اصل نود به دروغ پردازی برخی رسانه ها در مورد تبرئه متخلفان کنکور توسط کمیسیون 20 تیر 1402

پاسخ کمیسیون اصل نود به دروغ پردازی برخی رسانه ها در مورد تبرئه متخلفان کنکور توسط کمیسیون

اخیراً خبری در برخی از رسانه منتشر شده در مورد «عدم امکان برخورد با متقلبین کنکور ۱۴۰۱ و دانشجو دانستن آنها توسط کمیسیون اصل نود» که از اساس کذب و بر پایه اطلاعات نادرست است.