بایگانی‌های FATF - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
نشست کمیسیون اصل نودبا ارکان دولت برای بررسی FATFبرگزار شد 20 مرداد 1402
خضریان در گفتگو با پناه مردم نیوز مطرح کرد

نشست کمیسیون اصل نودبا ارکان دولت برای بررسی FATFبرگزار شد

یکی از پرونده‌های مطرح در کمیسیون اصل نود موضوع ایجاد تعهد در دولت یازدهم در نسبت با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در قالب برنامه اقدام است که این پرونده بیش از دو سال در این کمیسیون در حال پیگیری است.